Göçmenlik ve Yabancılar Hukuku

Nüfus Dairesine İkamet Kaydınızın Yaptırılması Ülkemize giriş yaptığınız günden itibaren en geç 14 gün içinde şehir ya da köyünüzün Nüfus Dairesine (Einwohne- ramt) başvurunuz. Başvuruda gerekecek belgeler: pasaport veya nüfus cüzdanı, doğum kayıt örneği, evlenme cüzdanı/ evlenme kayıt örneği, iş akdi ve kira sözleşmesi. Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi bir devletten gelmiş olup yabancı kimlik cüzdanı (Ausländerausweis) sahibi olmak isteyen yabancılar, tüm aile fertlerinin vesikalık fotoğraflarını getirebilirler. Ülkemize yerleşen yabancılara yabancı kimlik cüzdanı verilmesinden sorumlu makam Zürih [...]

Daha fazla oku...